×

Chính sách bảo mật này để làm gì?

Chính sách bảo mật này dành cho trang web Survey Viet ("Trang web này", "Trang web") được cung cấp bởi nhóm Survey Viet ("chúng tôi", "của chúng tôi") tại surveyviet.com và chi phối sự riêng tư của người dùng chọn sử dụng nó.

Chính sách này có hiệu lực ở lĩnh vực khác nhau nơi quyền riêng tư của người dùng được quan tâm và phác thảo các nghĩa vụ & yêu cầu của người dùng, chủ sở hữu trang web và trang web. Hơn nữa, cách trang web này xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu và thông tin người dùng cũng sẽ được chi tiết trong chính sách này.

Do đó, bạn phải đọc chính sách này một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này. Bạn cũng phải đọc Chính sách cookie và Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi trước khi sử dụng trang web này.

Survey Viet có tên giao dịch là WebPro Digital ltd, một công ty đã đăng ký tại Anh, số đăng ký: 09614595, địa chỉ: 483 Green Lanes, London N13 4BS, Vương quốc Anh. WebPro Digital ltd là nơi kiểm soát dữ liệu theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 và được đăng ký với Văn phòng Ủy ban thông tin của Vương quốc Anh, đăng ký tham khảo. ZA166270.

Trang web này

Trang web này và chủ sở hữu của nó có cách tiếp cận chủ động đối với quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo các bước cần thiết được thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong suốt thời gian truy cập của họ. Trang web này tuân thủ tất cả các luật và yêu cầu quốc gia của Vương quốc Anh về quyền riêng tư của người dùng.

Thông tin cá nhân có thể được thu thập khi

Phạm vi thông tin cá nhân được thu thập

Chi tiết về lượt truy cập của người dùng vào trang web này bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web, bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể gửi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và dữ liệu liên lạc khác. Địa chỉ IP, dữ liệu hệ điều hành, dữ liệu trình duyệt cũng có thể được thu thập.

Thông tin này được sử dụng như thế nào?

Sử dụng cookie

Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng khi truy cập trang web. Cookies là các tệp nhỏ được lưu vào ổ cứng máy tính của người dùng, theo dõi, lưu và lưu trữ thông tin về tương tác và cách sử dụng của người dùng. Điều này cho phép trang web, thông qua máy chủ của nó để cung cấp cho người dùng trải nghiệm phù hợp trong trang web này.

Người dùng nên biết rằng nếu họ muốn từ chối việc sử dụng và lưu cookie từ trang web này vào ổ cứng máy tính của họ, họ nên thực hiện các bước cần thiết trong cài đặt bảo mật của trình duyệt web để chặn tất cả cookie khỏi trang web này và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Cookie Google Analytics

Trang web này sử dụng phần mềm theo dõi để theo dõi khách truy cập để hiểu rõ hơn cách họ sử dụng nó. Phần mềm này được cung cấp bởi Google Analytics, sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng của khách truy cập. Phần mềm sẽ lưu cookie vào ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi và giám sát sự tham gia và sử dụng trang web của bạn, nhưng sẽ không lưu trữ hoặc thu thập thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc chính sách quyền riêng tư của Google tại đây để biết thêm thông tin [http://www.google.com/privacy.html ].

Cookie khác

Các cookie khác có thể được lưu trữ vào ổ cứng máy tính của bạn bởi các nhà cung cấp bên ngoài khi trang web này sử dụng các chương trình giới thiệu, liên kết được tài trợ hoặc quảng cáo. Các cookie như vậy được sử dụng để chuyển đổi và theo dõi giới thiệu và thường hết hạn sau 30 ngày, mặc dù một số có thể mất nhiều thời gian hơn. Không có thông tin cá nhân được lưu trữ hoặc thu thập.

Liên lạc & Truyền thông

Người dùng liên hệ với trang web này và/hoặc chủ sở hữu của nó sẽ tự quyết định và cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào được yêu cầu có nguy cơ. Thông tin cá nhân của bạn được giữ kín và được lưu trữ an toàn cho đến khi không còn cần thiết hoặc không sử dụng, như chi tiết trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một hình thức an toàn và bảo mật cho quy trình gửi email nhưng chúng tôi khuyên Người dùng sử dụng biểu mẫu đó để gửi email các quy trình mà họ tự chịu rủi ro.

Trang web này và chủ sở hữu của nó sử dụng bất kỳ thông tin nào được gửi để cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm/dịch vụ họ cung cấp hoặc để hỗ trợ bạn trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào bạn có thể đã gửi. Điều này bao gồm sử dụng thông tin chi tiết của bạn để đăng ký bạn vào bất kỳ chương trình bản tin email nào mà trang web vận hành nhưng chỉ khi điều này được làm rõ cho bạn và sự cho phép rõ ràng của bạn trước khi gửi bất kỳ biểu mẫu nào cho quá trình gửi email. Hoặc theo đó, người tiêu dùng trước đây đã sử dụng hoặc mua từ/hỏi về việc mua hoặc sử dụng từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà liên quan đến bản tin email.

Chỉ với sự cho phép của bạn, chúng tôi lấy thông tin của bạn và chuyển chúng cho một hoặc nhiều công ty khảo sát mà bạn đã chọn tham gia. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự cho phép của bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn một bản tin về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.

Bảng tin email

Trang web này vận hành một chương trình bảng tin email, được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Người dùng có thể đăng ký thông qua một quy trình tự động online nếu họ muốn làm như vậy nhưng làm theo ý của họ. Một số đăng ký có thể được xử lý thủ công thông qua thỏa thuận trước bằng văn bản với người dùng.

Theo dõi Email

Các chiến dịch tiếp thị qua email được xuất bản bởi trang web này hoặc chủ sở hữu của nó có thể chứa các cơ sở theo dõi trong email thực tế. Hoạt động người dùng được theo dõi và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá trong tương lai. Hoạt động theo dõi như vậy có thể bao gồm; việc mở email, chuyển tiếp email, nhấp vào liên kết trong nội dung email, thời gian, ngày tháng và tần suất hoạt động [đây không phải là một danh sách toàn diện].

Thông tin này được sử dụng để tinh chỉnh các chiến dịch email trong tương lai và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn dựa trên hoạt động của họ.

Hủy đăng ký

Người đăng ký có cơ hội hủy đăng ký bất cứ lúc nào thông qua một hệ thống tự động. Quá trình này được chi tiết ở chân trang của mỗi chiến dịch email. Nếu hệ thống hủy đăng ký tự động không khả dụng, vui lòng liên hệ với info@surveyviet.com để hủy đăng ký, đề cập rõ ràng rằng bạn không muốnnhận được bất kỳ email nào từ Survey Viet.

Liên kết ngoài

Mặc dù trang web này chỉ bao gồm các liên kết bên ngoài chất lượng, an toàn và có liên quan, người dùng được khuyên nên áp dụng chính sách thận trọng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết web bên ngoài nào ở trên trang web này. (Liên kết ngoài là liên kết văn bản / biểu ngữ / hình ảnh có thể nhấp đến các trang web khác.) Chủ sở hữu của trang web này không thể đảm bảo hoặc xác minh nội dung của bất kỳ trang web được liên kết bên ngoài nào mặc dù đã nổ lực nhiều. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng họ nhấp vào các liên kết bên ngoài có nguy cơ của riêng họ và trang web này và chủ sở hữu không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra bằng cách truy cập bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Quảng cáo và liên kết được tài trợ

Trang web này có thể chứa các liên kết và quảng cáo được tài trợ. Chúng thường được phục vụ thông qua các đối tác quảng cáo của chúng tôi, những đối tác có thể có các chính sách bảo mật chi tiết liên quan trực tiếp đến quảng cáo mà họ phục vụ.

Nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào như vậy sẽ đưa bạn đến trang web của nhà quảng cáo thông qua chương trình giới thiệu có thể sử dụng cookie và sẽ theo dõi số lượt giới thiệu được gửi từ trang web này. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng khi nhấp vào các liên kết bên ngoài được tài trợ thì trang web này và chủ sở hữu của nó không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra bằng cách truy cập bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Cập nhật chính sách này

Chính sách bảo mật này đang được xem xét và cập nhật thường xuyên. Mọi thay đổi được thực hiện sẽ được hiển thị trên trang này. Vì chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không có sự đồng ý trước, chúng tôi đề nghị người dùng của chúng tôi kiểm tra lại theo định kỳ để cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ biểu thị sự chấp nhận và đồng ý của bạn về những thay đổi này và toàn bộ chính sách quyền riêng tư.